Indústria i construcció, els motors de la recuperació
Indústria i construcció, els motors de la recuperació

Indústria i construcció, els motors de la recuperació

27/11/2020

Mentre la majoria de sectors encara estan lluitant per reactivar-se i adaptar-se a la nova normalitat, la indústria i la construcció ja presenten clars símptomes de millora. La Covid-19 ha alterat la definició de “normal” i ha fet que determinats sectors que fins abans eren tractors de l’economia com l’hostaleria i la restauració, ara encara estiguin lluitant per mantenir un mínim d’activitat.

Això és el que ens diu el nou Baròmetre Cambra del mes de novembre, on queda palès que l’economia catalana s’està recuperant per sectors, ja que tant la indústria com la construcció han assolit pràcticament nivells similars als del 2019. En aquest sentit, l’índex de producció industrial que ens permet aproximar-nos al valor de la producció industrial està pràcticament als mateixes nivells que al setembre d’un any enrere. 

Aquesta bona dinàmica de la indústria també s’acompanya d’un comportament positiu de les exportacions. A data d’avui, les exportacions estan un 6% per sota del nivell d’ara fa un any. Una xifra negativa, però molt més positiva que la que teníem als mesos de maig o juny i que mostra una clara recuperació de les comercialitzacions amb la resta d’economies. 

Així mateix, el consum de ciment, un indicador per clau conèixer l’evolució de la construcció al nostre país, ja està per sobre del que consumíem l’any passat durant aquests mesos.

Per tant, indústria, exportacions i construcció són els primers ingredients per l’esperada recuperació econòmica. I és que si en la darrera crisi les exportacions i el turisme ens van permetre en sortir-nos, ara la indústria i, de nou, les exportacions hauran de jugar un paper decisiu en la reactivació econòmica del nostre país. 

Per sort, la resiliència, persistència i visió constructiva que caracteritza el nostre teixit empresarial ens jugarà molt a favor. Al cap i a la fi, aquests ingredients també seran clau, com ho han estat durant anys, per posar llum al final del túnel.

Rècord de semàfors verds al Baròmetre Cambra

En global, el Baròmetre Cambra tanca per primer cop amb 3 semàfors verds, malgrat que sectors com el comerç i el turisme no aixequen cap. 

 

ELS SEMÀFORS

Economia espanyola en l’entorn internacional

Ocupació

Nombre d’empreses

Transport i mobilitat

Consum d’energia i aigua

Consum en terminals de punt de venda (TPV)

Inversió

Indústria i exportació

Turisme